Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Opening:

  1. Mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag vorige jaarvergadering 20 oktober 2020
  4. Jaarverslag seizoen 2019/2020
  5. Financiën
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Jaaroverzicht door de penningmeester

Verkiezing kascommissie

7.Begroting 2022

8.Ledenadministatie

  1. Contributie 2022
  2. Bestuur verkiezing:

Het bestuur,

Bericht ijsclub Lelystad,

Wij, als bestuur van de IJsclub Lelystad hopen van harte dat we ook de komende winter weer
gelegenheid krijgen alle leden en inwoners van Lelystad een paar mooie schaatsmomenten te laten
ervaren op onze baan, mooi centraal gelegen in de stad. Ook voor de kinderen is onze locatie
geschikt om in een beschermde omgeving van een afgesloten ijsbaan voor het eerst kennis te maken
met het schaatsen op natuurijs.
Alle voorbereidingen daartoe zijn gestart of inmiddels afgerond, dus aan onze voorbereidingen zal
het niet liggen. En mocht het zover komen dat wij, net als vorig jaar, moeten werken met
inschrijvingen vóóraf, dan zijn wij ook daar klaar voor. Daarmee hebben wij vorig jaar goede
ervaringen opgedaan.
Wij hopen dat wij veel schaatsliefhebbers de komende winter kunnen begroeten. Ook zal de jaarlijkse contributie weer worden geïnd.

Het bestuur IJsclub Lelystad.

Paul Nijssen.