Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Aanwezig: Jaap Daling, Paul Nijsten, Dirk Pastoors, Meinderd Mazereeuw, Herman Nijenkamp, Mark Geerlig, Niels Gerver, Piet Hopma Zijlena en Andre Hottinga,

1, Opening

Paul  opent de vergadering en heet een ieder welkom

2 , Mededelingen

Overleg met het gewest Gelderland dat helaas gelijk valt met onze jaarvergadering is door ons afgezegd.

13 december zal het polderoverleg plaats vinden in Dronten. (dit is een overleg met de natuurijsclubs in Oost Flevoland)

KNSB Nieuws brief is doorgestuurd naar de andere bestuurders.

De skeelertocht ;De nieuwe wildernis on skate; gaat plaatsvinden op 10 juni 2017.

3,ingekomen stukken.

S.T.L. Lelystad vraagt voor aanpassing van hun trainingstijden op de natuurijsbaan. Deze zullen zijn woensdag en vrijdag avond van 18.00 uur tot 19.00 uur.

IJsclub zal het bord bij de ingang ijsbaan aanpassen.

4 , Verslag jaarvergadering 2015

Er waren geen op of aanmerkingen.

5, Jaarverslag 2015.

Geen op of aanmerkingen op het jaar verslag van 2015

6,Financiële zaken.

Jaap geef tekst en uit leg over de financiën en krijg geen vragen over zijn uitleg.

De kascommissie  bestaande uit  Andre Hottinga en Maarten Winia zijn zeer tevreden over de netheid en duidelijkheid van de boekhouding en geven de penningmeester decharge.

Deze wordt door de vergadering geaccepteerd,

Verkiezing van de nieuwe kascommissie , deze bestaat uit Andre Hottinga. en Piet Hopma Zijlema

Verslag van bestuur 2016-2017:

Weer een winter met helaas weinig ijs , het begon hoop gevend een kleine vorst periode . De ijsvloer lag er als een spiegel bij maar -4 graden in de nacht tot +1 overdag met een stralende zon en geen wind. Niet genoeg aangroei max. 4 a 5 cm ijs dus te weinig. De 2e vorst periode duurde te kort maar we hadden tocht 5 a 5,5 cm ijs.

Na veel beraad toch op 27 januari open gegaan. Het ging en de enkele 10 tallen schaatsers hebben hun hard op kunnen halen, helaas de volgende dag dooi.

Verder geen winter meer gehad.

Weer een skeelertocht georganiseerd met A.S.V. Almere, Dit is ook weer met stralend weer gereden. Helaas nog minder deelnemers,( 80 man). Met dank aan de vrijwilligers. Er zijn geen ongevallen gebeurd dus eind goed al goed.

De kantine heeft een grote opknap beurt gekregen. Er zijn allemaal nieuwe ramen en of kozijnen ingekomen die allemaal zijn voorzien van veiligheid glas.

Buiten kant is geverfd en de kantine is voorzien van een nieuwe vloer.

De IJsclub is aanwezig geweest bij de receptie van het 40 jaar bestaan van de Schaats Training Groep Lelystad.

Het Bestuur.