Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

De agenda 24 november 2022
1. Opening ALV,
2. Mededelingen,
3. Ingekomen stukken,
4. Jaarverslag 2021/2022,
5. Financiën
    a. Verslag kascontrolecommissie
    b. Jaaroverzicht door de penningmeester
    c. Verkiezing kascontrolecommissie
6. Begroting 2023,
7. Ledenadministratie
8. Tarieven lidmaatschap en toegangskaarten
9. Rondvraag
10. Afsluiting