Welkom

    IJsbaan gesloten                

 

Beste leden,

 

Als er nieuwe informatie is zullen we het melden.

Wegens corona omstandigheden is er dit jaar een late jaarvergadering deze wordt gehouden op

22 maart 2022 in de kantine van de IJsclub Lelystad om 20.00 uur

Agenda van de jaarvergadering:

Opening:

 1. Mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag vorige jaarvergadering 20 oktober 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2019/2020
 5. Financiën
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Jaaroverzicht door de penningmeester

Verkiezing kascommissie

7.Begroting 2022

8.Ledenadministatie

 1. Contributie 2022
 2. Bestuur verkiezing:

Het bestuur,

 

Bericht ijsclub Lelystad,

Wij, als bestuur van de IJsclub Lelystad hopen van harte dat we ook de komende winter weer
gelegenheid krijgen alle leden en inwoners van Lelystad een paar mooie schaatsmomenten te laten
ervaren op onze baan, mooi centraal gelegen in de stad. Ook voor de kinderen is onze locatie
geschikt om in een beschermde omgeving van een afgesloten ijsbaan voor het eerst kennis te maken
met het schaatsen op natuurijs.
Alle voorbereidingen daartoe zijn gestart of inmiddels afgerond, dus aan onze voorbereidingen zal
het niet liggen. En mocht het zover komen dat wij, net als vorig jaar, moeten werken met
inschrijvingen vóóraf, dan zijn wij ook daar klaar voor. Daarmee hebben wij vorig jaar goede
ervaringen opgedaan.
Wij hopen dat wij veel schaatsliefhebbers de komende winter kunnen begroeten. Ook zal de jaarlijkse contributie weer worden geïnd.

Het bestuur IJsclub Lelystad.

Paul Nijssen.

 

ijsbaansneeuw

>>>>>

Als IJsclub Lelystad zetten wij ons in voor de oer-Hollandse sport schaatsen. Hiervoor beschikken wij over een natuurijsbaan met clubgebouw op sportpark Langezand (ingang Houtribdreef).

De ijsbaan heeft een oppervlakte van ca 3 ha. Groot genoeg om er een aparte 400 meter baan uit te zetten voor de toerrijders, een apart deel voor de kleintjes en een deel voor de hockeyschaatsers.

Elk jaar in november wordt alles in gereedheid gebracht. Het belangrijkste is natuurlijk dat de baan onder water moet worden gezet. Zodra de vorst invalt en het ijs aan begint te groeien, houden wij alles in de gaten.

Bij een ijsdikte van ca. 6 cm kunnen we de ijsbaan open stellen!

Wanneer u meer informatie wenst over het slijpen van schaatsen vindt u dit op:  Schaatsen slijpen

Volg deze site, of onze Twitter (@IJsclubLelystad) voor het laatste nieuws hierover!

Openingstijden:

 • Ma.   13:00 t/m 21:00
 • Din.  13.00 t/m 21:00
 • Wo.  13:00 t/m 21:00 (Gesloten i.v.m. training STL tussen 17:00 t/m 19:00)
 • Do.   13:00 t/m 21:00
 • Vr.    13:00 t/m 21:00 (Gesloten i.v.m. training STL tussen 17:00 t/m 19:00)
 • Za.   13:00 t/m 21:00
 • Zo.   13:00 t/m 21:00

De entree bedraagt voor kinderen tot 17 jaar € 2,- en 17 jaar en ouder betaalt u € 4,-

Pinnen is mogelijk: (bij  entree en bar).

U kunt natuurlijk ook overwegen om lid te worden van onze ijsclub.

(We kunnen alle steun gebruiken en zijn heel blij met nieuwe leden.)

Voor het vegen van de baan beschikken we over twee schuif / veegcombinaties / sneeuwblazer. Indien nodig wordt de baan na elke sluitingstijd geveegd. Bij de ijsbaan is een kantine voor een hapje en een drankje. Ook kan men hier de schaatsen onderbinden en via een rubberen mat op het ijs komen.